SK Zlonín

Vize

Vážení občané a spoluobčané.

Dovolujeme si Vám oznámit, že díky nadšení některých našich občanů,  byl v únoru 2022 oficiálně založen Sportovní klubu „SK Zlonín“ (IČ 14259699, se sídlem Hlavní 8/40, 25064 Zlonín).  

Cílem je sdružovat stávající sportovní aktivity a nově vznikající do sportovních oddílů. Ve spolupráci s obcí vytvářet  pro všechny sportovní oddíly materiální a tréninkové podmínky a tím napomáhat rozvoji sportování a sportovních aktivit v obci Zlonín a okolí. 

Chceme se zaměřit na propagaci sportu jako celku, zejména „Sportu pro všechny“.

Hlavním cílem je vytvořit podmínky pro sportování dětí a mládeže, sdružované pod sportovním klubem a pod profesionálním vedením jednotlivých vedoucích oddílů. 

Cílem je vést děti, ne jenom ke sportovní výchově, ale také ke vztahu k naší obci a přístupu k životu samotnému. 

Pevně věříme, že založením sportovního klubu SK Zlonín napomůžeme k našemu společnému zájmu a to je budování naší rychle se rozvíjející obce Zlonín. 

Společnými aktivitami spojíme naši komunitu a vybudujeme silnou obec ve všech společenských sférách. Děti jsou naší vizí do budoucna a jednou naši obec povedou a budou se o ni starat, tak jak je na to připravíme. 

Jsme dětem vzory jejich budoucnosti.

Pozvánka na Členskou schůzi SK Zlonín

Výbor SK Zlonín Vás zve na Členskou schůzi SK Zlonín, která se bude konat v pátek 19.4.2024 od 17:00 v malém sále KC Zlonín.

Program členské schůze:

  1. Zahájení, seznámení s programem, prezenční listina
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2023
  3. Plán akcí SK na rok 2024
  4. Diskuse
  5. Závěr