SK Zlonín

Registrační formuláře

INFORMACE K REGISTRACI DO KROUŽKŮ A DO SK ZLONÍN

PŘIHLÁSIT SE DO TRÉNINKOVÝCH SKUPIN – KROUŽKŮ BUDETE MOCI PO REGISTRACI (ZÁLOŽKA ČLEN SK NEBO VEŘEJNOST). PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ MUSÍ MÍT RODIČ ZAREGISTROVANÝ SVŮJ ÚČET.

Postup pro provedení registrace:

pokud chcete být člen SK Zlonín a budete navštěvovat některý z kroužku i jako rodič, zadejte registraci přes záložku ČLEN SK. Je potřeba vyplnit všechny údaje (nevyplňujete pouze spodní část údajů o rodičích) a zafajfkujete Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Na email Vám přijdou instrukce s nastavením hesla k vašemu účtu. Následně se přihlásíte (vpravo nahoře) a pokud chcete doregistrovat ke svému účtu také dítě, znovu kliknete na Registrace a nyní provedete registraci svého dítěte – také přes záložku ČLEN SK (automaticky se vyplní název rodičovského účtu) – je potřeba uvést veškeré požadované údaje včetně údajů o rodičích. Tento krok opakujte znovu, pokud chcete ke svému účtu zaregistrovat další dítě.

pokud nebudete člen SK a potřebujete pouze zaregistrovat své dítě, které bude navštěvovat kroužek, proveďte svojí rodičovskou registraci přes záložku VEŘEJNOST. Je potřeba vyplnit všechny požadované údaje a zafajfkovat Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Na email Vám přijdou instrukce s nastavením hesla k vašemu účtu. Následně se přihlásíte (vpravo nahoře), znovu kliknete na registrace a nyní provedete registraci svého dítěte přes záložku ČLEN SK (automaticky se vyplní název rodičovského účtu) – je potřeba uvést veškeré požadované údaje včetně údajů o rodičích. Tento krok opakujte znovu, pokud chcete ke svému účtu zaregistrovat další dítě.

Po registraci je třeba se přihlásit (vpravo nahoře), poté klikněte na své jméno a otevře se vám nabídka vašich dětí/dítěte. Překliknete účet na dítě, poté je potřeba v horní nabídce oddíly SK otevřít požadovaný kroužek a na záložce tréninky se zapsat do tréninkové skupiny.

V případě nejasností piště přes whatsapp a sms na tel. 737 97 43 65 – Jana Hepnarová.

Přihláška do SK Zlonín – registrace do systému.

Ahoj sportovci.
     Registrací a přihlášením se stáváte řádnými členy našeho SK Zlonín. Naše oddíly a jejich trenéři pro Vás budou připravovat tréninkové jednotky tak, aby jste byli maximálně spokojeni jak po fyzické, tak i psychické stránce. Sport je jedna z cest, kterou naplníte ducha a budete plni elánu do života. SK Zlonín se bude maximálně snažit připravovat ideální podmínky pro naše oddíly a zajišťovat jak materiální, tak i finanční zázemí.
     Jednou z podmínek získání finanční a materiální podpory je řádné vedení členské základny a celého účetnictví klubu. Každý klub musí transparentně evidovat členské příspěvky, které se platí jedenkrát za rok. Pro všechny naše členy jsem si společně odsouhlasili nejnižší možnou částku, která je předepsaná, a to 100 Kč za každého registrovaného člena (podklady k zaplacení registračního příspěvku budou zaslány emailem).

Jsme na začátku budování klubu a snažíme se dát dohromady partu kamarádů, přátel a sportovních nadšenců, abychom pro naše děti a i pro nás připravili zázemí, kde se budeme potkávat a společně trávit čas. Malé činy – dělají velké sny.

Děkujeme „jeden tým – jeden sen“ – SK Zlonín

Zpracování osobních údajů

Spolek zpracovává osobní údaje svých členů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Členové Spolku souhlasí s tím, aby Spolek zpracovával a evidoval jejich osobní údaje včetně rodného čísla, poskytnuté v souvislosti s jejich členstvím a činností ve Spolku; současně souhlasí s tím, že Spolek je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje sportovním spolkům, orgánům státní správy a obecní samosprávy v případě, že tyto subjekty uvedené osobní údaje vyžadují v souvislosti se zřízením centrální evidence, nebo za účelem poskytování dotací. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je Spolek oprávněn zpracovávat a evidovat i po skončení členství ve Spolku.

SK Zlonín si vyhrazuje právo na změnu rozvrhu plánu tréninku v souvislosti s obsazeností velkého či malého sálu KC Zlonín. SK Zlonín si vyhrazuje právo dočasného přerušení výuky/kroužku ze zdravotních důvodů, či jiných důvodů vyšší moci. Případné přerušení výuky/kroužku bude dle situace doplněno náhradními tréninky. 

Registrací a přihlášením do kroužku zákonný zástupce uděluje souhlas SK Zlonín k pořizování audio/video/foto dokumentace, pořizované během kroužků/akcí/tréninků a dalších aktivit SK Zlonín, které mohou být použity k účelům propagace (web, sociální sítě apod.)

Přihlašuji závazně sebe/své dítě do SK Zlonín a souhlasím s výše uvedenými podmínkami. Prohlašuji, že si nejsem vědom (a) žádných zdravotních potíží, pro které bych já/mé dítě nemohl navštěvovat kroužky a akce SK Zlonín.