SK Zlonín

Registrační formuláře

Přihláška do SK Zlonín – registrace do systému.

Ahoj sportovci.
     Registrací a přihlášením se stáváte řádnými členy našeho SK Zlonín. Naše oddíly a jejich trenéři pro Vás budou připravovat tréninkové jednotky tak, aby jste byli maximálně spokojeni jak po fyzické, tak i psychické stránce. Sport je jedna z cest, kterou naplníte ducha a budete plni elánu do života. SK Zlonín se bude maximálně snažit připravovat ideální podmínky pro naše oddíly a zajišťovat jak materiální, tak i finanční zázemí.
     Jednou z podmínek získání finanční a materiální podpory je řádné vedení členské základny a celého účetnictví klubu. Každý klub musí transparentně evidovat členské příspěvky, které se platí jedenkrát za rok. Pro všechny naše členy jsem si společně odsouhlasili nejnižší možnou částku, která je předepsaná, a to 100 Kč za každého registrovaného člena.

V průběhu měsíce října, až se nám naplno rozjedou všechny oddíly, si Vás dovolíme požádáme o zaplacení tohoto příspěvku. Bližší informace dostanete od svých trenérů, event. vedení SK.

Jsme na začátku budování klubu a snažíme se dát dohromady partu kamarádů, přátel a sportovních nadšenců, abychom pro naše děti a i nás, připravili zázemí kde, se budeme potkávat a společně trávit čas. Malé činy – dělají velké sny.

Děkujeme „jeden tým – jeden sen“