SK Zlonín

Registrační formuláře

Přihláška do SK Zlonín – registrace do systému.

Ahoj sportovci.
     Registrací a přihlášením se stáváte řádnými členy našeho SK Zlonín. Naše oddíly a jejich trenéři pro Vás budou připravovat tréninkové jednotky tak, aby jste byli maximálně spokojeni jak po fyzické, tak i psychické stránce. Sport je jedna z cest, kterou naplníte ducha a budete plni elánu do života. SK Zlonín se bude maximálně snažit připravovat ideální podmínky pro naše oddíly a zajišťovat jak materiální, tak i finanční zázemí.
     Jednou z podmínek získání finanční a materiální podpory je řádné vedení členské základny a celého účetnictví klubu. Každý klub musí transparentně evidovat členské příspěvky, které se platí jedenkrát za rok. Pro všechny naše členy jsem si společně odsouhlasili nejnižší možnou částku, která je předepsaná, a to 100 Kč za každého registrovaného člena.

V průběhu měsíce října, až se nám naplno rozjedou všechny oddíly, si Vás dovolíme požádáme o zaplacení tohoto příspěvku. Bližší informace dostanete od svých trenérů, event. vedení SK.

Jsme na začátku budování klubu a snažíme se dát dohromady partu kamarádů, přátel a sportovních nadšenců, abychom pro naše děti a i nás, připravili zázemí kde, se budeme potkávat a společně trávit čas. Malé činy – dělají velké sny.

Děkujeme „jeden tým – jeden sen“

Spolek zpracovává osobní údaje svých členů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Členové Spolku souhlasí s tím, aby Spolek zpracovával a evidoval jejich osobní údaje včetně rodného čísla, poskytnuté v souvislosti s jejich členstvím a činností ve Spolku; současně souhlasí s tím, že Spolek je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje sportovním spolkům, orgánům státní správy a obecní samosprávy v případě, že tyto subjekty uvedené osobní údaje vyžadují v souvislosti se zřízením centrální evidence, nebo za účelem poskytování dotací. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je Spolek oprávněn zpracovávat a evidovat i po skončení členství ve Spolku.

SK Zlonín si vyhrazuje právo na změnu rozvrhu plánu tréninku v souvislosti s obsazeností velkého či malého sálu KC Zlonín. SK Zlonín si vyhrazuje právo dočasného přerušení výuky/kroužku ze zdravotních důvodů, či jiných důvodů vyšší moci. Případné přerušení výuky/kroužku bude dle situace doplněno náhradními tréninky. 

Registrací a přihlášením do kroužku zákonný zástupce uděluje souhlas SK Zlonín k pořizování audio/video/foto dokumentace, pořizované během kroužků/akcí/tréninků a dalších aktivit SK Zlonín, které mohou být použity k účelům propagace (web, sociální sítě apod.)

Přihlašuji závazně sebe/své dítě do SK Zlonín a souhlasím s výše uvedenými podmínkami. Prohlašuji, že si nejsem vědom (a) žádných zdravotních potíží, pro které bych já/mé dítě nemohl navštěvovat kroužky a akce SK Zlonín.