SK Zlonín

Tábory

                                 Příměstské tábory ve Zloníně budou zaměřeny na pohybovou všestrannost – kolektivní pojetí a kamarádství.

Vážení rodiče a děti,

i v letošním roce 2024 se s dětmi v létě opět setkáme a prožijeme společně dva týdny plné sportu, zábavy a kamarádů. 

Pro přihlášení na příměstský tábor 2024 je nutné se zaregistrovat nebo vpravo nahoře přihlásit.

Děkujeme a budeme se na vaše děti moc těšit.

Váš Team SK Zlonín

Základní informace

PT se ukuteční při minimálním počtu 8 zaregistrovaných dětí.

Cena – 3500 Kč / dítě

Informace k PT: 602 10 11 26 – Jarda Malčík, 737 97 43 65 – Jana Hepnarová, 737 40 84 25 – Terka Pánková | info@skzlonin.cz

Celotýdenní program pro Vaše děti zajistí trenéři a přátelé SK Zlonín. Můžete se těšit na základy atletiky, sportovní tanec, golf, míčové sporty, sebeobranu a spoustu dalšího. Děti vytáhneme také do přírody a naučíme se, jak se k ní správně chovat a základy přežití 🙂 V závěru nás bude čekat menší výlet a sportovní olympiáda. 

Termíny:

Strava:

Denní program:

Storno podmínky

 • Dojde-li ke zrušení přihlášky na PT dříve než 30 dní před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny tábora.

  Dojde-li ke zrušení přihlášky na PT v období mezi 30. a 15. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny tábora.

  Dojde-li ke zrušení přihlášky na PT v období mezi 14. a 10. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 60% z celkové ceny tábora.

  Dojde-li ke zrušení přihlášky na PT mezi 9. a 1. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny tábora.

  Pokud dítě na PT nenastoupí bez zrušení přihlášky, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora.

 • V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.

 • V případě, že přihlášený účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se přihlásí a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně přihlášenému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.

 • Zrušení registrace na PT lze provést pouze písemně nebo prostřednictvím e-mailu adresu info@skzlonin.cz . V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora.

 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se však vrací poměrná část zaplacené ceny.

 • Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), organizátoři tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo k potvrzení zrušení registrace v případě e-mailové komunikace).

Informace – www.skzlonin.cz www.zlonin.czinfo@skzlonin.cz – mob.: 602 101 126